Postavljena i puštena u pogon dizalica topline od 23 kW

Postavljena i puštena u pogon dizalica topline od 23 kW

Postavljena je i puštena u pogon i jedna “veća” dizalica topline ORCA sa unutarnjom jedinicom DUO 300 XL sa zaslonom na dodir i pristupom internetu, te vanjskom jedinicom Mitsubishi Zubadan 23 kW. Napravili smo i kompletnu rekonstrukciju kotlovnice, sa spajanjem pumpe (dizalice topline) te svih potrebnih dodatnih elemenata na postojeće centralno grijanje.