Još jedna dizalica topline montirana u našem Međimurju.