Klimatizacija i klima uređaji

Klimatizacija i klima uređaji

Pod pojmom klimatizacija smatramo proces promjene stanja zraka uklanjanjem topline i vlage kako bi se postiglo ugodnije unutrašnje okruženje.

Pod pojmom klimatizacija smatramo proces promjene stanja zraka uklanjanjem topline i vlage kako bi se postiglo ugodnije unutrašnje okruženje. Cilj ovog procesa obično je distribucija klimatiziranog zraka u različite zatvorene prostore (zgrade, kuće, stanovi, automobili, proizvodni pogoni itd.) kako bi se postigla određena udobnost i kvaliteta zraka. U najširem smislu, pod klimatizacijom možemo smatrati bilo koji tip tehnologije koji mijenja stanje zraka (ovlaživanje, čišćenje, odvlaživanje, grijanje, hlađenje, ventilacija) međutim u užem smislu i u praksi govorimo o HVAC (eng.heating, ventilating, air conditioning) uređajima, a u tu skupinu spadaju i klima uređaji.

Postoji više podjela klimatizacijskih sustava, pa ih tako možemo podijeliti prema namjeni, gdje mogu biti komforni sustavi (stvaraju temperaturne uvjete za boravak ljudi) te industrijski sustavi (stvaraju potrebne uvjete za odvijanje određenog tehnološkog procesa). Također ih možemo podijeliti prema vrsti gdje mogu biti niskotlačni ili niskobrzinski te visokotlačni ili visokobrzinski  i na kraju s obzirom na složenost procesa pripreme zraka gdje mogu biti ventilacijski sustavi (uz dovod zraka mogu još obaviti najčešće grijanje), sustavi djelomične klimatizacije (uz dovod zraka mogu obaviti još i grijanje, hlađenje i odvlaživanje) te sustavi klimatizacije (uz dovod zraka mogu još obaviti i grijanje, hlađenje, ovlaživanje i odvlaživanje).

Kad pričamo o klima uređajima, danas postoji mnogo varijanti i raznovrsnih rješenja pa tako  postoje podjele prema namjeni gdje se mogu podijeliti na uređaje za komercijalnu uporabu (kafići, trgovine, uredi i sl.) i uređaje za kućnu uporabu, prema tipu unutarnje jedinice (kanalni, zidni, stropni, kazetni), prema broju unutarnjih jedinica (multi i single sustavi) te prema vrsti (split i mobilni sistemi).

Multi split sustavi 

Split sustavi danas su najčešći oblik u primjeni a sastoji se od unutrašnje i vanjske jedinice koje su međusobno povezane bakrenim izoliranim cijevima u kojima se nalazi radna tvar – freon. Ovi sustavi mogu biti mono ili single što znači da se sastoje od jedne vanjske i jedne unutarnje jedinice te multi-split sustavi gdje na jednu vanjsku dolazi dvije ili više unutarnjih jedinica. Njihov odabir ovisi o strukturi i površini kućanstva koje želimo hladiti odnosno grijati. Ovim multi split sustavima može se klimatizirati više unutarnjih prostora te se u svakom od njih temepratura podešava odvojeno.

Prema tipu unutarnje jedinice klima uređaji osim zidnih mogu biti i kanalni, stropni/parapetni i kazetni. Ovakve izvedbe uvelike ovise o investitorovim preferencijama te tehničkim rješenjima kako bi se postigla idealna učinkovitost u odnosu na cijenu koštanja. Tako se kanalni sustavi koriste u slučajevima kada se želi da unutarnja jedinica bude skrivena u stropu ili zidu te su kod njih vidljive samo rešetke dok se kazetni upotrebljavaju u slučajevima kad se ugradnja vrši u spuštene stropove. Stropne i podne jedinice ugrađuju se u strop odnosno u pod. Isto tako, kako bi se ostvarila ušteda za hlađenje i grijanje većih poslovnih ili stambenih prostora, kod mnogih multi-split sustava moguća je kombinacija različitih tipova unutarnjih jedinica.

Kako rade klima uređaji?

Klima uređaji u osnovi uvlače topli zrak te ga zatim hlade procesom isparavanja (kod grijanja se radi o istom procesu samo o obrnutom postupku). Jednostavno rečeno, ovi uređaji premještaju toplinu iz prostorije u kojoj boravimo u vanjski okoliš. Glavni dijelovi su im dva izmjenjivača (isparivač i kondenzator) kompresor i termoekspanzijski ventil, dok kroz cijeli sustav cirkulira radna tvar odnosno freon u različitim agregatnim stanjima (tekućem i plinovitom). Kao i kod toplinskih pumpi za grijanje i hlađenje (a što u stvari klima uređaji i jesu) funkcioniranje ovih uređaja temelji se na lijevokretnom Carnotovom kružnom procesu.

U isparivaču se odvaja toplina iz zraka u prostoriji, i to na način da je radna tvar koja je u tekućem stanju, u procesu isparavanja preuzima na sebe pa zrak koji prolaskom kroz isparivač postaje hladniji i tako hladi prostor. Radna tvar nakon što je “pokupila” toplinu postaje plinovita te putuje kroz kompresor gdje pod pritiskom postaje vruća te u kondenzatoru prelazi u tekuće stanje i predaje toplinu okolišu. Radna tvar tada prolazi kroz termoekspanzijski ventil gdje se dodatno ohladi i prelazi u plinovito stanje te opet kreće u isparivač kako bi na sebe preuzela toplinu.

Kod funkcije grijanja efekt se postiže desnokretnim kružnim procesom. Smjera kretanja radne tvari može se mijenjati pomoću četveroputnog ventila koji omogućuje da radna tvar cirkulira u oba smjera.

Kod split sustava kompresor i kondenzator nalaze se u vanjskoj jedinici, dok se u unutrašnjoj jedinici nalazi isparivač. Strujanja zraka preko isparivača i kompresora pospješuju ventilatori koji se nalaze uz njih. Uz isparivač se nalazi tangencijalni, dok se uz kondenzator nalazi aksijalni ventilator.

Inverter klima uređaji

Danas se, s obzirom na prednosti i uštede, inverter tehnologija korisiti u većini klima uređaja. Kod običnih tzv. fix-speed klima uređaja, kompresor radi konstantno, jednom brzinom dok kod inverter tehnologije elektronski upravljani kompresor radi u više brzina. Ukoliko je razlika između vanjske i temperature u prostoriji velika kompresor će raditi većom brzinom, dok će, kad zadani uvjeti budu postignuti raditi najsporije. Laički rečeno, kompresor će raditi onoliko koliko treba.

Na taj način uštede električne energije koje se postižu mogu iznositi 20-40%  u odnosu na ostale klima uređaje, klimatski uvjeti postižu se brže, a oscilacije temperature u prostoru iznose +/- 0,5 ºC.

Split sustavi danas su najčešći oblik u primjeni a sastoji se od unutrašnje i vanjske jedinice koje su međusobno povezane bakrenim izoliranim cijevima u kojima se nalazi radna tvar – freon. Ovi sustavi mogu biti mono ili single što znači da se sastoje od jedne vanjske i jedne unutarnje jedinice te multi-split sustavi gdje na jednu vanjsku dolazi dvije ili više unutarnjih jedinica. Njihov odabir ovisi o strukturi i površini kućanstva koje želimo hladiti odnosno grijati. Ovim multi split sustavima može se klimatizirati više unutarnjih prostora te se u svakom od njih temperatura podešava odvojeno.