8 važnih savjeta kod montaže i korištenja peći na pelete

8 važnih savjeta kod montaže i korištenja peći na pelete

Sigurnost i pouzdanost zasigurno je jedan od najvažnijih čimbenika prilikom odabira peći na pelete.

8 VAŽNIH SAVJETA KOD MONTAŽE I KORIŠTENJA PEĆI NA PELETE

Sigurnost i pouzdanost zasigurno je jedan od najvažnijih čimbenika prilikom odabira peći na pelete. Kako bi se osigurao pravilan rad peći te kako bi se zaštitili od različitih nepredvidivih rizika kod rukovanja i montaže, potrebno je držati se određenih uvjeta i pravila. U nastavku donosimo nekoliko važnih uputa:

Montaža

1)    Jedna od najvažnijih stvari u svezi sigurnosti je da montažu vrši isključivo ovlaštena i stručna osoba. Neispravne instalacije česti su uzrok različitih nesreća te na ovaj način izbjegavamo opasne situacije a isto tako i nepotrebne financijske troškove gdje u slučaju kvara možemo iskoristiti jamstvo proizvođača.

2)    Kod korištenja peći na pelete (ili bilo koje druge peći na kruta goriva) postoje određeni nepredvidljivi rizici kao što su požari i opekline. Stoga je kod montaže važno da temelj peći bude od nezapaljivog materijala s dimenzijama najmanje 40cm ispred peći i barem 20 cm sa strane i straga. Ovakva izvedba temelja ujedno je i zaštita podova od oštećenja.

3)    Svi elementi instalacije trebali bi biti zaštićeni od smrzavanja a posebno oni dijelovi koji se nalaze u prostoru koji nije grijan.

4)    Ako se koristi stara instalacija, ona mora biti isprana nekoliko puta kako bi se osiguralo uklanjanje bilo kakve nakupine prljavštine u vodenom toku.

5)    Kako bi se spriječila pojava korozije, vodu koja se nalazi u instalaciji ne bi se smjelo ispuštati iz instalacije izvan sezone grijanja. Naime, pojava korozije rezultira pojavom magnetitnog mulja što može začepiti cirkulacijsku pumpu i dovesti do kvara na sistemu.

6)    Dimnjak i dimne cijevi 

Dimnjak i dimovodne cijevi posebna su priča. Gotovo svake sezone svjedoci smo    različitih slučajeva trovanja ugljičnim monoksidom pa je stoga redovito održavanje    dimnjaka i dimnih cijevi vrlo važno. S obzirom na to da peći na pelete imaju i    dimovodni ventilator, dimne cijevi koje se koriste moraju udovoljavati sljedećim     zahtjevima: 

– vodoravni dijelovi moraju imati minimalni nagib od 5° prema gore
– ne preporučuje se više od 4 promjena smjera dimnih cijevi, čak ni onih s T-komadom 
– dimne cijevi moraju biti hermetički zatvorene a ako izlaze van prostorije u kojoj se nalazi peć, tada ih je potrebno i izolirati 
– dimne cijevi moraju biti postavljane tako da se s vremena na vrijeme mogu očistiti       od čađe

Kod spajanja peći na dimnjak, bitno je da su spojevi između cijevi i dimnjaka dobro     zabrtvljeni

7)    Čišćenje 

Iskustveno, najčešći problemi koji se javljaju kod peći na pelete uzrokovani su nedovoljnim čišćenjem komora za sagorijevanje. Dodajući tome i nekvalitetne pelete, ispada da peć ne radi kako treba. Međutim, što se zapravo dešava ?

Unutar komore za sagorijevanje nalazi se čašica koja u sebi ima rupice kroz koje struji zrak potreban za uspješno sagorijevanje peleta. Uslijed nečišćenja (i eventualno lošijih peleta koje imaju puno prašine i kore) stvara se sloj ili nakupina u obliku kore koja može začepiti te rupe i keramički upaljač pa se mogu javiti problemi s paljenjem te općenito s radom peći (prljavština, povećano trošenje peleta i sl.)
    
Iako nakon gorenja peleta ostaje vrlo malo pepela, redovitim čišćenjem ložišta izbjegavaju se navedeni problemi.


8)    Nepredvidivi rizici 

Nepredvidivi rizici mogu biti rizici od požara i opeklina. Rizik od požara javlja se prilikom otvaranja peći gdje je moguće da čestice kao što je vrući pepeo ili slično ispadnu izvan ložišta što može dovesti do požara. S druge strane, rizik od opeklina javlja se uslijed visoke temperature u komori za sagorijevanje. Zato je neophodno da vrata na peći budu uvijek dobro zatvorena i da se otvaraju samo kad je peć hladna.