Opći uvjeti poslovanja

1. OPĆE ODREDBE

Molimo Vas da prije korištenja internet stranice www.grijanje-hladjenje.hr na bilo koji način, pozorno pročitate Uvjete korištenja. Usluge internetske trgovine vrijede za kupce sa prebivalištem na području Republike Hrvatske.

Kupac može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba, odnosno pravna osoba koja prihvaća ove opće uvjete poslovanja. Maloljetne osobe, djelomično ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu naručivati artikle samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Prihvaćanjem Općih uvjeta kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i točni.

Kupnjom proizvoda kupac izjavljuje da prihvaća uvjete poslovanja. Navedene odredbe mogu biti promijenjene i primjenjuju se uvjeti u trenutku naručivanja. Kupac je obvezan napraviti uvid u ažuriranja.

Molimo da nam svoje eventualno neslaganje s uvjetima bilo u cijelosti ili djelomice u pismenom obliku dostavite prije svoje prve narudžbe na mail prodaja@elimea.hr.

Postupak, te uvjeti kupnje/prodaje robe putem prodavaonice Elimea definirani su kroz sljedeće parametre: narudžba, plaćanje, otprema, dostava, povrat/reklamacija robe.

Isporučitelj naručene robe je prodajno mjesto:

Elimea d.o.o.
Kralja Petra Krešimira IV 26
40323 Prelog
OIB 31019694520
Tel: 040/646-197
Fax: 040/648-230
Mail: prodaja@elimea.hr, info@elimea.hr

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice www.grijanje-hladjenje.hr. Korištenjem internetske stranice krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje internetske stranice www.grijanje-hladjenje.hr u skladu s njima. Pravo korištenja internetske stranice osobno je pravo krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Elimea d.o.o., te prihvaća da Elimea d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu.

Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Elimea d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, Elimea d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih internetskih stranica, krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Elimea d.o.o. poručuje krajnjem korisniku: “Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice”.

Tvrtka Elimea d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja. Stoga savjetuje krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja, podrazumijeva se da korisnik prihvaća izmjene.

Ova internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja.

Svi materijali koji se nalaze na www.grijanje-hladjenje.hr internetskoj stranici ekskluzivno su pravo tvrtke Elimea d.o.o. ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava, te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE Elimea d.o.o. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, fotografije, grafiku, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica www.grijanje-hladjenje.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Elimea d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje internetske stranice www.grijanje-hladjenje.hr isključivo na odgovornost krajnjeg korisnika tako da tvrtka Elimea d.o.o. ne jamči ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Ni u kojem slučaju Elimea d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, Elimea d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka Elimea d.o.o. ne preuzima odgovornost za ispravnost svih podataka navedenih u ovoj web stranici. Nastale greške i netočnosti moguće su kod prepisivanja. Sve su sheme i fotografije informativnog karaktera, te je svaku potrebno prilagoditi stvarnom stanju na terenu. U svakom slučaju, tvrtka si zadržava pravo izmjene svojih proizvoda kada smatra da su one potrebne.

Elimea d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, Elimea d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

www.grijanje-hladjenje.hr je registrirana domena tvrtke Elimea d.o.o.

Sjedište tvrtke Elimea d.o.o. je u Prelogu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Čakovcu i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Korištenjem ovih internetskih stranica krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Čakovcu.

2. JEZIK

Jezik komunikacije na www.grijanje-hladjenje.hr je hrvatski književni jezik.

3. CIJENE

Cijene za sve proizvode navedene na internetskoj stranici www.grijanje-hladjenje.hr dostupne su u web shop-u ili na upit.

4. WEB SHOP

Pristup web shopu na stranici www.grijanje-hladjenje.hr moguć je s ili bez registracije.

Registracijom na stranici www.grijanje-hladjenje.hr potvrđujete da ste u cijelosti upoznati te prihvaćate Opće uvjete poslovanja tvrtke Elimea d.o.o.

Prilikom registracije fizičke osobe na stranicama www.grijanje-hladjenje.hr od Vas tražimo određene osobne podatke kao što su: ime i prezime, email adresa, adresa stanovanja, telefonski broj te datum rođenja u svrhu pružanja raznih pogodnosti.

Pri kupovini na stranicama www.grijanje-hladjenje.hr bez registracije, prikupljamo podatke koji su nužni  za isporuku kupljene robe te se navedeni podaci pohranjuju u svrhu ispunjenja ugovora.

Korisnik naših web stranica može izabrati želi li primati promotivne poruke ili ne pritiskom na polje potvrde, neovisno o tome je li se registrirao na stranici ili ne.

Davanje osobnih podatka je odluka korisnika koji može, ali i ne mora koristiti pogodnosti naše tvrtke. Ako korisnik odluči ne pružiti podatke potrebne za određenu aktivnost, ista neće moći biti provedena.

Preporučujemo našim korisnicima da pri izradi lozinke za korisnički račun kombiniraju velika-mala slova i brojeve kako bi sama lozinka bila sofisticiranija i teža za probijanje. Mi kao tvrtka ovim putem obavještavamo kupce da podatke kreditnih kartica kao i bilo koje podatke takvog tipa ne pohranjujemo niti vršimo obradu na našim stranicama te nama kao tvrtki ti podaci nisu vidljivi u izvornom obliku.

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Za više informacija pročitajte Izjavu o sigurnosti online plaćanja.

5. NARUDŽBA

Naručivanje proizvoda je moguće izvršiti putem web shop-a, maila, pošte ili telefonskim dogovorom nakon čega ćete zaprimiti našu službenu ponudu na mail s eventualnim troškovima dostave i rokom isporuke robe po kojoj možete izvršiti uplatu. Tvrtka Elimea d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunila u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da dobavljač nema na raspolaganju određeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca. Elimea d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek nakon vidljive uplate dogovorenog iznosa narudžbe.

6. TRAJANJE I RASKID UGOVORA

Ugovor koji krajnji korisnik sklapa s tvrtkom Elimea d.o.o. za prodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane tvrtke Elimea d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut.
Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između tvrtke Elimea d.o.o. i krajnjeg korisnika.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom LINKU.

Ugovor možete raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Izravne troškove povrata robe krajnji kupac je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora a ukoliko proizvod ne može biti vraćen poštom na uobičajen način, krajnji kupac se može obratiti tvrtki Elimea d.o.o. na info broj ili mail adresu prodaja@elimea.hr radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja proizvoda. Krajnji korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom LINKU.

7. PISANI PRIGOVORI, POVRAT, ZAMJENA

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor tvrtki Elimea d.o.o.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

Elimea d.o.o. vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem e-maila prodaja@elimea.hr. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe ili broj računa. Elimea d.o.o. će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Kako biste bili podobni za povrat, proizvod mora biti u istom stanju u kojem ste ga primili, u originalnom pakiranju te uz predočenje računa.

Proizvodi s vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog neprikladne uporabe te proizvode bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti.

Tvrtka Elimea d.o.o. će odobriti povrat robe kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene putem mail adrese prodaja@elimea.hr, na adresu sjedišta Elimea d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV. 26, 40323 Prelog, ili osobno u poslovnim prostorijama prodavatelja.

Nakon što povrat bude primljen i pregledan, poslat ćemo Vam e-mail da Vas obavijestimo da smo primili vraćeni artikl. Također ćemo Vas obavijestiti o odobrenju ili odbijanju povrata novca.

Vi ćete biti odgovorni za plaćanje troškova dostave za povrat Vašeg artikla. Troškovi dostave su nepovratni.

Ovisno o tome gdje živite, vrijeme koje može potrajati da Vaš zamijenjeni proizvod stigne do Vas može varirati.

Ako vraćate skuplje artikle, razmislite o korištenju usluge dostave koja se može pratiti ili o kupnji osiguranja dostave. Ne jamčimo da ćemo primiti Vaš vraćeni proizvod.

8. REKLAMACIJA I JAMSTVO

Ako primijetite da vaša narudžba nije potpuna, da ste dobili pogrešne proizvode ili pogrešan iznos, kontaktirajte nas u roku od 8 dana od izdavanja računa. Mi ćemo Vašu žalbu razmotriti i u slučaju greške ispravit ćemo narudžbu.

Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene stvari, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

Jamstvo za svaki proizvod navedeno je pod opisom proizvoda u web shop-u. Jamčimo kvalitetu proizvoda i njegovu besprijekornu uporabu tijekom jamstvenog perioda, u onoj mjeri u kojoj će se koristiti u skladu sa svrhom i danim uputama. Razdoblje počinje teći od datuma isporuke robe. Nudimo mogućnost popravaka, održavanja i rezervne dijelove za sve proizvode koje imamo u ponudi i nakon isteka jamstvenog roka. Kod intervencija i servisa, satnica i troškovi se obračunavaju shodno prethodnom dogovoru pošto oni ovise o vrsti proizvoda, svrsi izlaska na teren, utrošenoj satnici i putu.

9. NAČINI PLAĆANJA
 1. Internet bankarstvo ili opća uplatnica po poslanoj ponudi
  Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju mail adresu ćete dobiti ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe zajedno s troškovima dostave. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl.
 2. Preko CorvusPay linka za plaćanje koji vam se pošalje mailom kod slanja ponude te putem kojeg sami upisujete svoje podatke o kartici i načinu plaćanja. CorvusPay sustav osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih i osobnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Moguće je plaćati jednokratno ili na rate, kako imate dogovoreno sa svojom bankom.
 3. Putem CorvusPay usluge direktno na web shopu naše stranice. Plaćanje je moguće izvršiti putem Visa, Mastercard, Maestro, Discover i Diners karticama.
  Više detalja o sigurnosti online plaćanja možete pronaći na sljedećem LINKU.

Obročno plaćanje podržano je za slijedeće banke:

 • Erste Card Clubobročno plaćanje Diners karticama (do 36 rata).
  Prihvatitelj Erste Card Club omogućava i obročno plaćanje za internetska prodajna mjesta za korisnike debitnih Maestro, Mastercard i Visa kartica sljedećih banaka: Erste&Steiermärkische bank; Istarska kreditna banka; Jadranska banka; Kentbank; Kreditna banka Zagreb; Sberbank (Nova hrvatska banka); Slatinska banka (do 12 rata).
 • PBZ CARDobročno plaćanje karticama Visa Premium, Visa Inspire i Maestro karticama PBZ-a (do 12 rata).
 • Zagrebačka bankaobročno plaćanje MasterCard i Visa karticama ZABE (do 24 rate).

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

Plaćene narudžbe odabranih proizvoda možete osobno preuzeti uz prethodno dogovoren termin dolaska na +385 98 168 7042 na adresi:

Elimea d.o.o.
Kralja Petra Krešimira IV. 26
40323 Prelog

Prilikom osobnog preuzimanja, molimo vas da prvo provjerite je li roba spremna za preuzimanje. Osobno preuzimanje robe kod nas u skladištu je besplatno te se ne naplaćuju troškovi dostave.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan).

10. ISPORUKA

Naručena roba isporučuje se putem ugovorene kurirske/dostavne službe ili na drugi način koji može dogovoriti tvrtka Elimea d.o.o. Prilikom potvrde narudžbe, kupac je dužan navesti točnu adresu i broj telefona radi pravodobne isporuke ili pravodobnog informiranja o isporuci.

Dostavu obavljamo na području cijele Hrvatske. Proizvodi se šalju putem dostavne službe Gebruder Weiss  za veće stvari, te GLS za manje pakete.

Uz službenu ponudu biti će naveden rok isporuke robe od dana vidljive uplate (koju kupac prihvaća uplatom ponude).

Okvirni rok isporuke je 2 – 3 radna dana. Rokovi isporuke su okvirni i za nas neobvezujući. Ne može nas se teretiti glede prekoračenja roka isporuke te uslijed toga nastalih šteta i poslovnih gubitaka. Zadržavamo pravo na djelomične isporuke robe. Rok počinje od trenutka kada Elimea d.o.o. zaprimi uplatu na žiro računu ili bude odobrena autorizacija kreditnih kartica. Dostava naručene robe naplaćuje se u skladu s cjenikom prijevoznika. Kako bi osigurali kvalitetniju komunikaciju između kupca i dostavljača, djelatnici web shop-a dostavnim službama daju i telefonski broj koji je kupac naveo prilikom registracije.

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu isporučio, odnosno izraditi zapisnik o pošiljci na kojoj su vidljiva oštećenja. Kupac je obvezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu/račun/dostavnicu te ju dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju.

Ako kupac, nakon što je roba poslana, u očekivanom vremenu ne primi robu ili obavijest o isporuci, ima pravo o tome obavijestiti trgovca kako bi se poduzelo traženje pošiljke. Zbog trenutne situacije sa korona virusom, ponekad nismo u mogućnosti utjecati na ishod i trajanje same pripreme i dostave naručenih proizvoda.

11. IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na internet stranici www.grijanje-hladjenje.hr i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka tvrtke Elimea d.o.o.

Elimea d.o.o. kao pružatelj usluga internetske stranice www.grijanje-hladjenje.hr pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti korisnika.

Upućuju se krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije Elimea d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu prodaja@elimea.hr. Upućuju se krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu Izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe www.grijanje-hladjenje.hr internetske stranice.

Ukoliko se krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo krajnjeg korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi internetsku stranicu www.grijanje-hladjenje.hr.

Ovu Izjavu o povjerljivosti podataka Elimea d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o povjerljivosti podataka u dijelu “Privatnost i zaštita osobnih podataka” na internetskoj stranici. Izmjene Izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici www.grijanje-hladjenje.hr.

Svaki krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove internetske stranice od strane krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

Elimea d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog krajnjeg korisnika. Kada se krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na www.grijanje-hladjenje.hr internetskoj stranici, kao što je naručivanje proizvoda ili usluga tvrtka Elimea d.o.o. može od krajnjeg korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa te telefonski broj. Uključivanje u identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka krajnjeg korisnika. Ako krajnji korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

Elimea d.o.o. neće dijeliti osobne podatke krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Osobne podatke Elimea d.o.o. će koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. Elimea d.o.o. može podijeliti osobne podatke krajnjeg korisnika s pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži Elimea d.o.o. Krajnji korisnik može promijeniti bilo koju od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na prodaja@elimea.hr. U toj e-mail poruci krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Zaštitu podataka Elimea d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Elimea d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s www.grijanje-hladjenje.hr internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

12. RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje.

Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Čakovcu.