Novost u ponudi: Kalorimetri Engelmann

Novost u ponudi: Kalorimetri Engelmann

Novost u našoj ponudi su Kalorimetri prestižne njemačke marke Engelmann. Kalorimetar je najbolje rješenje za mjerenje utrošene toplinske energije u zgradarstvu, industriji i općenito prilikom proizvodnje i distribucije toplinske energije. Ultrazvučni kalorimetri trenutno predstavljaju referencu i skoro su u potpunosti zamijenili mehaničke izvedbe. Osim primjene u instalacijama grijanja, kalorimetar se može uporabiti i u sustavima hlađenja/klimatizacije.
Svi kalorimetri imaju MID odobrenje te se mogu koristiti kao obračunska mjerila.
Engelmann u ponudi ima nekoliko modela koji će zadovoljiti sve tehničke zahtjeve u pogledu točnosti, komunikacijskih opcija i namjene (grijanje, hlađenje, grijanje/hlađenje, solar).