Montirana je i puštena u pogon dizalica topline ORCA