Korištenje klimatizacije uz COVID-19

Korištenje klimatizacije uz COVID-19

Pitanje koje će se ubrzo početi postavljati jest je li korištenje sustava za hlađenje prostora u sadašnjim uvjetima sigurno.

Postoje dva sustava za hlađenje, od kojih su jednostavniji najčešće sastavljeni od vanjskog i unutrašnjeg dijela povezanih cjevovodima gdje cirkulira rashladni medij – većinom freon, koji rashlađuje zrak u pojedinom prostoru bez kontakta hlađenog zraka sa zrakom iz susjednih prostorija ili vanjskim zrakom. Govorimo o recirkulaciji zraka unutar iste prostorije.
Drugi, složeniji sustavi za hlađenje te sustavi za punu klimatizaciju, najčešće su opremljeni ventilacijskim kanalima kojima se obrađeni zrak distribuira prema prostorima, pri čemu je jednim sustavom u pravilu povezano više prostora.
Ovi sustavi služe i dovodu i odvodu zraka iz prostorija, pri čemu se zrak iz prostora ovakvim sustavom može u potpunosti izmjenjivati vanjskim zrakom, djelomično miješati s vanjskim zrakom te ponovno vraćati prema prostoru, ili u cijelosti vraćati prema prostoru.
Kod složenih sustava klimatizacije s potrebom sprječavanja mikrobiološkog onečišćenja i prema prostoru i prema okolišu u sustavima se ugrađuju i odgovarajući sustavi filtriranja.

Shodno sveprisutnim informacijama načina zaraze COVID19 virusom, lako je zaključiti da je rizik od prijenosa infekcije povezan s ventilacijskom komponentom sustava i s miješanjem zraka u prostorima u kojima boravi veći broj ljudi.
 

Najbolji i jedini zaključak je: “Pametno i stručno pa straha nema.”
 

Opširnije objašnjenje potražite na linku:
https://deltron.hr/dileme-o-koristenju-klimatizacije-i-hladenja-u-covid-19-vremenu/