Kako prepoznati i odabrati dobre palete?

Kako prepoznati i odabrati dobre palete?

Kako bi se osigurali i kupili pelete dobre kvalitete, potrebno je obratiti pozornost na nekoliko bitnih stvari.

Pred novom smo sezonom grijanja što znači da nas čeka i nabava potrebnog energenta. Kad govorimo o peletima danas se na tržištu pojavljuje sve više proizvođača. Ponuda je sve bogatija, cijene su sve niže, a kvaliteta varira. Loša kvaliteta peleta može utjecati na povećanu potrošnju i smanjenu učinkovitost peći. Naime, stvara se puno prašine i pepela te crnog dima koji se “lijepi” na unutrašnjost uslijed čega peć slabije prenosi toplinu. Kako bi se osigurali i kupili pelete dobre kvalitete, potrebno je obratiti pozornost na nekoliko bitnih stvari koje donosimo u nastavku.

Kao što smo već napomenuli, drveni peleti su proizvodi proizvedeni od prešanog usitnjenog drveta, drvnih ostataka ili piljevine pod visokim pritiskom uslijed čega se podiže temperatura drveta te tako nastaje prirodno ljepilo pomoću kojeg pelete zadržavaju svoj oblik. Drugim riječima, peleti ne smiju sadržavati kemijske aditive ili ljepila.

Osim od drva, peleti se mogu raditi i od različitih poljoprivrednih ostataka poput slame od soje, pšenice, ljuska suncokreta itd. No loša strana ovih peleta je veća količina pepela u odnosu na drvene te nastanak topljivih silikata koje je potrebno redovno odstranjivati i koji mogu predstavljati problemu u radu plamenika.

Drveni peleti rade se najviše od više vrsta bjelogoričnog i crnogoričnog drveta (bukva, jasen, grab, hrast, topola, smreka, jela itd). Idealnim omjerom smatra se mješavina 20% mekog (npr. smreka, topola, lipa) i 80% tvrdog (npr. bukva, jasen, grab, hrast) drveta.

Kako bi izbjegli situaciju s lošom kvalitetom peleta, najbitnije je kupovati pelete proizvođača s nekim od certifikata za proizvodnju peleta. To bi ukratko značilo da ti peleti moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:

Promjer:    6-8 mm
Dužina:    do 40 mm
Gustoća:    od 1,12 kg/dm³
Vlaga :    do 10%
Mehanička čvrstoća: više od 97,50%

Kalorična vrijednost: više od 4,6 kWh/kg

Sadržaj pepela: do 0,7%

Dužina peleta bitna je budući da ona može utjecati na rad peći odnosno transportera. Ako su peleti predugi, mogu se začepiti u transporteru, te tako negativno utjecati na rad peći.

Gustoća se odnosi na specifičnu težinu peleta. Veća vrijednost ovog pokazatelja znači da je pelet jače prešan te da mu je mehanička čvrstoća veća.

Sadržaj vlage mora biti što manji kako bi kalorična vrijednost bila što veća, a samim time i manja potrošnja.

Mehanička čvrstoća vrlo je bitan pokazatelj, budući da veća količina prašine i mrvljenja nastala uslijed smanjene mehaničke čvrstoće, smanjuje količinu zraka potrebnog za kvalitetno izgaranje.

Evo nekoliko natuknica kako prepoznati dobre pelete:

–        dobri peleti moraju biti sjajni, glatki, jednake dužine, bez prašine u pakiranju

–        ako su vidljiva dužinska i poprečna napuknuća, riječ je o lošijoj kvaliteti peleta

–        moraju mirisati po drvu

–        motanjem po prstima ne bi trebalo biti prašine

Također, možete napraviti i mali test pomoću čaše vode, u koju ubacite pelete. Peleti bi trebali potonuti i nakon nekog vremena nabubriti dok voda ne smije promijeniti boju.

Peleti se trebaju nalaziti u hermetički zatvorenim vrećama kako ne bi došlo do prodora vlage koja uzrokuje slabljenje kvalitete i slabiju kaloričnu vrijednost peleta. Općenito, kod skladištenja peleta posebnu pozornost moramo usmjeriti na vlagu.

I na kraju novac. Često i najbitnija stavka. Ipak, možda bolje uložiti u kvalitetu kako se kratkotrajna ušteda ne bi pretvorila u dugoročni trošak. Cjenovno, pomoću peleta možemo dobiti 20-30% jeftinije grijanje u odnosu na plin. Stoga nam se i kupovina nešto skupljih a ipak kvalitetnijih peleta s certifikatom itekako isplati.